Trude Marit Risnes blir ny Konsernsjef 1. Januar 2016, hun kommer da fra stillingen som administrerende direktør i Stavanger Symfoniorkester. Risnes har også toppledererfaring fra bank- og finanssektoren, hvor hun var direktør for Nordea Norge Personmarked, forvaltningskapital i overkant av 300 MRD NOK og ca. 1500  ansatte, her dokumenterte hun meget solide økonomiske resultater. For Stavanger Symfoniorkester, i de snart seks årene hun har ledet orkesteret, oppnådde hun høy kunstnerisk vekst, rekordhøye publikums- og abonnementstall og mer enn en dobling av konsertaktiviteten.

Kronengruppens 9 hotell og restauranter kjennetegnes som virksomheter med karakter og sjel, hvorav Kronen Gaard Hotell og Gamlaverket er med i det norske samarbeidet ’De Historiske Hotell og Spisesteder’. Fellesnevneren for Kronengruppen er: ’Gjesten i sentrum’, og ønsket om å gi en uforglemmelig atmosfære og matopplevelse. Konsernet fokuserer på møtet med den enkelte gjest, det er dette møtet som skaper den energi som gir mersmak.

Risnes overtar stillingen etter konsernets eier: Helmer Steinsvåg. ”Jeg har i en lengre periode gått med tanken om å trekke meg tilbake fra den daglige driften og konsentrere mitt engasjement på styrearbeidet og eierrollen”, sier Steinsvåg. ”Jeg har brukt tid på å lete etter den rette kandidaten, og er nå svært tilfreds med at vi har fått Trude Marit på plass.”

Hun har utpekt seg ved sitt talent i organisasjons- og medarbeiderutvikling. Arbeidsgleden hos den enkelte ansatte smitter over på kundens opplevelse, enten virksomheten er et orkester, en bank, en restaurant eller et hotell. ”Denne egenskapen har vært viktig i mitt valg”, sier Steinsvåg.

”Jeg ser frem til å lede et konsern der kultur, nytenkning, og opplevelser er hovedingrediensene, omtrent som satsene i en symfoni. Det er enkelt å identifisere seg med Kronengruppens visjon: ‘Å begeistre gjennom særpreg og samspill’. Nå gleder jeg meg til å treffe de mange som jobber i konsernet, og sammen med dem videreutvikle konsernets konkurransefortrinn”, sier Trude Marit Risnes.

I et hotellmarked som nå preges av en lavere olje- og gass aktivitet, vil Kronengruppen i tett samhandling med helsesektoren, reiselivs- og matindustrien, arbeide for å styrke matregionens posisjon og utnytte det unike mulighetsrommet regionen har innenfor kurs, konferanse og turistnæring.

 

Konsernet har en lang familietradisjon tilbake til 1953 da ekteparet Sygni og Kjell Steinsvåg overtok Trødne Psykriatiske Sykehjem som 1985 ble Kronen Gaard Hotel. Kronengruppen består i dag av 13 heleide datter og datterdatterselskaper: Kronengruppen AS, KronenGaard AS, Bakernes Paradis AS, Sandnes Hotell AS, Hotell Sverre AS, Gamlaværket AS, St.Svithun Hotell AS, Parkering og Hotell AS, Sykehusparkering AS, Pasienthotell AS, Matværket AS, og Jæren Hotell AS.

Kronengruppens nettside: http://kronengruppen.no

For ytterligere informasjon: Helmer Steinsvåg på mobil 915 66 910 eller Trude Marit Risnes på mobil 951 95 147.