Hvem er vi

Kronen Hotels er en familie av overnattings- og serveringssteder i Stavanger, Sandnes og Jæren. Med kapasitet på 412 rom og konferanser for opptil 300 personer, tilbyr vi restaurant, hotellovernatting, kurs-og konferanser, firmafester eller private arrangementer.

Regionen vår er fylt av variasjon, kontraster og inspirasjon – på den ene siden havet og det frie utsynet, på den andre siden majestetiske fjorder og mektige fjell. På samme måte som naturen her i vår landsdel inneholder overraskelser, er også vårt tilbud som hotell- og serveringsgruppe variert og spennende.

Visjon og verdier

Vår visjon er å begeistre gjennom særpreg og samspill

Alle våre hoteller og serveringssteder har sin egen stil og særegenheter. Vår fellesnevner er «gjesten i sentrum» og ønsket om å gi alle en uforglemmelig opplevelse på hvert sted sin personlige og ulike måte.

Vår verdier er tett på, positiv og ærlig.