Maren Skjelde tiltrer stillingen som ny Hotelldirektør i Kronengruppen 1. Juli 2017. 

Maren kommer fra stillingen som Daglig leder på Finse1222 hvor hun har jobbet i 7år. Maren har en master i International Hospitality Administration fra UIS. Hun har tidligere jobbet på Basecamp Spitsbergen, Food Story og Gladmat festivalen.  

« Maren har en bred erfaring innen Hotelledelse og har vært ansvarlig for gjennomføring av flere arrangement. Deriblant ekspedisjonsfestivalen

«Expedition Finse» som har fått internasjonal oppmerksomhet. Maren er en person med sterkt engasjement og med sin erfaring innen drift og ledelse vil kunne styrke vår konkurransekraft sier konsertsjef i Kronengruppen Trude Marit Risnes.