Ledige stillinger i Kronen Hotels

Det er for tiden ingen ledige stillinger i Kronen Hotels.

Kronen Hotels er under stadig utvikling og vi er alltid på jakt etter dyktige og kvalifiserte medarbeidere innen hotell og restaurant.

Send gjerne en åpen søknad til: post@kronenhotels.no